ASF in the news

2021 Edition

Het Laaste Nieuws

De Antwerp Student Fleet (ASF) komt volgend jaar terug. Na een succesvolle eerste editie kijken de studenten van de Hogere Zeevaartschool uit naar hun nieuwe reis op de Noordzee.

“Na de succesvolle editie van 2018 kijken achttien studenten van de Hogere Zeevaartschool uit naar een nieuwe reis op de Noordzee in september 2021. Ze zullen drie weken op zee spenderen.”

“After the successful 2018 edition, eighteen students of the Antwerp Maritime Academy are looking forward to a new voyage on the North Sea in September 2021. They will spend three weeks at sea.”

Click here to see the full article


Gazet Van Antwerpen

Studenten Zeevaartschool zamelen geld in voor zeilreis op kaart en kompas

“Het project van en voor studenten van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen biedt een praktijkgerichte ervaring op traditionele zeilschepen. Achttien studenten zullen in september drie weken op zee spenderen, navigeren op kaart en kompas en wat men ‘zeemanschap’ noemt ontwikkelen.”

Students from the Maritime Academy raise money for sailing trip by chart and compass

“The project by and for students of the Maritime Academy in Antwerp offers a hands-on experience on traditional sailing ships. Eighteen students will spend three weeks at sea in September, navigating by chart and compass and developing what is called ‘seamanship’.”

Click here to see the full article


SERVIMED
Maritieme & Logistieke Journalistiek

EEN GLOEDNIEUWE EDITIE !
“Bovendien denken we dat het de perfecte gelegenheid is om te praten over de ecologische voetafdruk. Dit avontuur zal zo weinig mogelijk CO2 en broeikasgassen met zich meebrengen, dankzij de wind die ons zal leiden. Via dit project willen we het bewustzijn over vervuiling en respect voor de natuur en zee verhogen.”

A BRAND NEW EDITION!
“Moreover, we think it is the perfect opportunity to talk about the ecological footprint. This adventure will involve as little CO2 and greenhouse gases as possible, thanks to the wind that will guide us. Through this project, we want to raise awareness about pollution and respect for nature and the sea.”

Click here to see the full article

2018 Edition

During the last edition of the project, ASF already achieved to attract a lot of attention, both on the French and Dutch speaking side.

On this page, you can see some articles talking about us.

Flows


Zeilavontuur Antwerp Student Fleet nu ook als docu te zien

“Varen is vandaag een erg technologische aangelegenheid geworden, maar uit de old-school-technieken van het klassieke zeilen kun je ook bij het besturen van grote, moderne schepen veel leren”

“Sailing has become a very technological affair today, but you can learn a lot from the old-school techniques of classical sailing when sailing large, modern ships”.

Click here to see the full articleStudenten HZS klaar voor studiereis met oude zeilschepen op Noordzee

“Het idee voor deze ‘Antwerp Student Fleet’ zoals het project gedoopt werd, ontsproot een jaar geleden in de hoofden van twee studenten.”

“The idea for this ‘Antwerp Student Fleet’ as the project grew up in the minds of two students a year ago.”

Click here to see the full article

Gazet Van Antwerpen

Studenten zeilen met kaart en kompas

“Studenten van de Hogere Zeevaartschool gaan van 8 tot 30 september op reis om de theorie uit hun opleiding in de praktijk om te zetten. Op de Noordzee, in traditionele zeilschepen. In plaats van een GPS, gebruiken ze om een kaart, astronavigatie en zeemanschap.”

“Students of the Maritime Academy will travel from 8 to 30 September to put the theory from their training into practice. On the North Sea, in traditional sailing ships. Instead of a GPS, they use a map, astronavigation and seamanship.”

Click here to see the full article


Het Laaste Nieuws

Studenten vertrekken zaterdag met historische zeilschepen

“De Antwerp Student Fleet, een uniek project van de Hogere Zeevaartschool”

“The Antwerp Student Fleet, a unique project of the Antwerp Maritime Academy”

Click here to see the full article


Bootje varen zoals in de 19de eeuw

“De bedoeling is om vooral veel te leren. De theoretische kennis die we nu hebben, willen we in de praktijk omzetten.”

“The intention is to learn a lot. We want to put the theoretical knowledge we now have into practice.”

“De studenten zullen leren elkaar bevelen geven en die ook op te volgen.”

“The students will learn to give each other orders and to follow them.”

Click here to see the full article


Schuttevaer

Studenten zetten koers zonder elektronica

“Een derde van de deelnemende studenten is vrouw, waarmee de man/vrouwverhouding op de HZS, die 10% bedraagt, wordt overklast. Ook aan de juiste verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen wordt streng de hand gehouden, terwijl er ook cursussen in het Engels worden gegeven. Aan boord zal de voertaal Engels zijn.”

“One third of the participating students are women, exceeding the male/female ratio at the HZS, which is 10%. The correct ratio of Dutch speakers to French speakers is also strictly enforced, while courses are also given in English. The language on board will be English”.

Click here to see the full articleVoiles et Voiliers
Voiles et Voiliers; La marchande remet les voiles