Onze sponsors en partners

Wij willen elk van onze partners en sponsors bedanken zonder wie dit project niet mogelijk zou zijn geweest.

Hogere Zeevaartschool

De Hogere Zeevaartschool is niet alleen de enige maritieme academie in België, maar ook degene waaraan alle deelnemers van ASF studeren. De Zeevaartschool – gelegen in de haven van Antwerpen – is een centrum van maritieme kennis dat de toekomstige officieren van de koopvaardij opleidt. De Antwerp Maritime Academy, zoals deze in het Engels heet, combineert traditie met moderne technologie. In deze academie worden twee opleidingen aangeboden, Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde. Beide monden uit in een eenjarige masteropleiding. Naast deze opleidingen verzorgt men ook andere opleidingen zoals Hydrography, Commerciële Yachting en meer. De Hogere Zeevaartschool vereerde ons door ons project opnieuw te steunen.

Compagnie Maritime Belge

CMB, Compagnie Maritime Belge, is een gediversifieerde vervoers- en logistieke groep, gevestigd in Antwerpen. Het bedrijf – opgericht in 1895 – is gekend als expert in de sector en als een van de koplopers voor duurzame scheepvaart. Dankzij hun cleantech divisie: CMB.TECH, die een actieve ontwikkelaar en integrator is van waterstofoplossingen met de focus op engineering, waterstofproductie, industrie en mariene toepassingen, brengen ze zero-carbon projecten tot leven. Eén van de projecten die hieruit voortvloeit is de Hydroville. Dit schip, gedoopt te Antwerpen in 2017, is de eerste gecertificeerde passagiersshuttle aangedreven door waterstof. De ambitie van CMB is om uit te blinken als de ‘best-in-class’ duurzame wereldwijde rederij en om tegen 2050 een zero-carbon emissie status te bereiken. Sommige koolstofarme en koolstofvrije technologieën bevinden zich nog in de beginfase van hun ontwikkeling, maar CMB is ervan overtuigd dat de scheepvaartindustrie oplossingen zal vinden om koolstofvrij te kunnen varen.

Actief in vele takken van de maritieme sector, varieert hun expertise van bulk- tot containervervoer, evenals vervoer van bemanning en zelfs op het gebied van vastgoed met MCA (Maritime Campus Antwerp). MCA is een “doe” campus en community waar ondernemen, technologie en kennis worden verbonden om de maritieme sector te versterken en te ontwikkelen. Het doel van MCA is om ondernemers met elkaar in contact te brengen die duurzame en watergerelateerde bedrijven ontwikkelen.

ASF dankt hen voor hun steun aan ons project en hun inzet voor een groene toekomst.

Port of Antwerp

Port of Antwerp is de tweede grootste zeehaven van Europa, na Rotterdam. Met een oppervlakte gelijk aan bijna 24.000 voetbalvelden biedt de haven onderdak aan bijna 900 bedrijven en is daarmee de grootste economische motor van België. Niet minder dan 145.000 mensen werken direct of indirect voor de haven. Met als doel de meest duurzame haven van Europa te worden, inclusief het bereiken van klimaatneutraliteit, is de Port of Antwerp sterk gericht op een groene toekomst. Om dit te bereiken stimuleert de haven vervoer per spoor en pijpleiding, maar investeert het ook in de circulaire economie en de energietransitie. Over enkele jaren wil de haven aan alle schepen die aanmeren de mogelijkheid kunnen bieden om elektriciteit van de kade te gebruiken. Hierdoor zullen de schepen hun motoren kunnen uitschakelen, waardoor de vervuiling door uitstoot (NOx, SOx en fijnstof) zal afnemen.

Water-rAnt

Water-rAnt verzamelt honderden authentieke schepen uit Antwerpen, de haven en de Scheldedelta. Hun missie is om het watererfgoed van gisteren, vandaag en morgen beter bekend te maken bij het grote publiek. Ze doen dit door het organiseren van evenementen en het promoten van initiatieven rond watererfgoed.
Net zoals de vorige editie heeft Water-RAnt ons ondersteund door mee te werken aan de organisatie van het vertrek en de aankomst van onze vloot.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu

Naast één van onze partners, is de FOD Volksgezondheid een openbare dienst die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid en de veiligheid van de voedselketen, maar ze is ook voor de federale bevoegdheden op vlak van milieu en gezondheid van dieren en vegetatie.

De Dienst Marien Leefmilieu is continu op zoek naar specifieke oplossingen voor milieuproblemen en bedreigingen van het mariene ecosysteem.Als je meer te weten wil komen over de verschillende acties om de biodiversiteit van de Noordzee, neem dan zeker een kijkje op hun website.